МНР и’ предлага на Владата затворање на Почесниот конзулат во Барселона

Информациите за пренамена на средствата за изградба на патните правци Охрид – Пештани и Требеништа – Струга и за сервисирање на долгот за вода и репрограмирање на долгот за вода на ЈЗУ Универзитетски клиники, денеска ќе се најдат пред министрите во Владата на Република Македонија на 34 седница, која е со повеќе точки на дневниот ред.

Како што информира владината прес-служба, Министерството за надворешни работи до Владата ќе достави предлог за затворање на Почесниот конзулат на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона и предлог за отповикување на почесниот конзул на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона.

Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ќе ја разгледа предлог-одлуката за давање на трајно користење на движни ствари (инкубатори) на повеќе клиники во земјата.

На предлог на Министерството за транспорт и врски, Владата ќе ја разгледа информацијата за потреба од доставување апликации за обезбедување на техничка помош грант средства од Акцискиот програм CONNECTA за проектите: „Изработка на проектна документација и имплементација на Интелигентен транспортен систем на патиштата“ и „Подготовка на проектна документација на ниво на основен проект за поставување на заштитна ограда и сигнализација на патниот Kоридор 10“.

Агенцијата за Филм на Република Македонија на седницата ќе ја презентира информацијата за проект „Играна серија ‘Македонија’“, а министрите ќе ја разгледааат и информацијата за листата на документи кои министерствата согласно закон се обврзани да ги објават на своите веб страни, како и Предлог – програмата за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2017 година, што ќе ја презентира Министерството за образование и наука.

На предлог на Министерството за култура, Владата ќе ја разгледа информацијата за учеството на македонската делегација на Третиот министерски форум за културна соработка меѓу НР Кина и земјите на ЦИЕ во Хангџоу, Кина (процес 16 + 1) и иницијатива за основање на Координативниот центар за културна соработка со седиште во Скопје.

Пред министрите во Владата ќе се најде и предлог – одлуката за престанок на трајно користење на недвижна ствар на Здружението за духовно обединување на Сетинци-Попадинци и Крушоради од Лерин во Македонија-Скопје и Предлог-одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Републичко здружение на децата бегалци и нивните потомци од Егејскиот дел на Македонија „Т’га за југ“ од Скопје.

На оваа седница на Владата ќе се најде на разгледување и извештајот за попречување на работата Народниот правобранител на Република Македонија преку Канцеларијата на претседателот на Владата, како и извештаите за работата на повеќе институции како Јавното претпријатие МЖ – Инфраструктура за период, на ЈП Службен весник на РМ, како и извештајот за работата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во 2016 година.

Би те интересирало и

В петок пресуда за Лазаров за „шамарите во Центар“: Груевски не го коментира признанието на вина од неговиот сопартиец

  Преседан се случи на денешното судско рочиште за насилството во општина Центар, кога четвртообвинетиот ...

Владата подготвена да ги избрише глобите за медиумите и да го зголеми буџетот за МРТ

Целта на Владата е да создаде простор и механизми со кои медиумите ќе можат да ...