Врз основа на одредбите од Законот за практикантство, член 4 (Службен весник на РСМ бр.98/19) и Програмата на ТРД Радио Канал 77, се објавува следниов:

Ј А В Е Н   О Г Л А С

ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип има потреба од 4 (четири лица), практиканти, во следниве области:

– Новинарство и радио водители;

– Продуценти и монтажа;

– Видео продукција;

– Продукција на комерцијални содржини и креатива;

– ИТ комуникации и нови медиуми; и

– Маркетинг и промоција.

Се известуваат сите заинтересирани лица до 34 години, кои сакаат да станат дел од нашата компанија да се пријават на овој повик за практиканти со поднесување свое CV на меил kariera@kanal77.com.mk или во просториите на Радио Канал 77 кои се наоѓаат на ул.5-та Партиска Конференција бр.32А, поточно во Мултимедијален Центар Канал 77, нас. Сењак.

Услови кои треба да ги исполнуваат се:

 • да не е во работен однос, односно да е со статус невработено лице, пријавено во Агенцијата за вработување;
 • да не е постар од 34 години;
 • да не обавуваат практична обука во друга компанија или јавна институција;
 • да имаат најмалку основно образование.

Практикантот при тоа ќе добие:

 • ќе се стекне со практична обука во траење од 3 месеца или 6 месеца;
 • по завршување на практичната обука ќе му се издаде Потврда;
 • не го губи статусот на невработено лице, но ќе биде пријавено во Агенцијата за вработување како практикант;

Условите, правата и обврските ќе бидат утврдени со Договор, кој ќе биди склучен помеѓу практикантот и Радио Канал 77, согласно Програмата на Радио Канал 77.

 

ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

Штип, 04.02.2020 година                                                      Управител Горан Гаврилов

Програма за практиканти

 

Радио Канал 77 распишува аудиција за радио водители

На Аудицијата може да се пријават кандидати кои што имаат талент или едукација во областа на новинарство, односи со јавноста, актерство и поседуваат способности за добра дикција литературен македонски јазик, креативност и да имаат умешност за однесување пред микрофон и камера.

Кандидатите треба да се пријават со свое CV на kariera@kanal77.com.mk .

Кандидатите ќе бидат повикани на аудиција за проверка на нивните знаења и вештини.

Врз основа на одредбите од Законот за практикантство, член 4 (Службен весник на РСМ бр.98/19) и Програмата на ТРД Радио Канал 77, се објавува следниов:

ЈАВЕН   ОГЛАС

ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип има потреба од 4 (четири лица), практиканти, во следниве области:

– Новинарство и радио водители;

– Продуценти и монтажа;

– Видео продукција;

– Продукција на комерцијални содржини и креатива;

– ИТ комуникации и нови медиуми; и

– Маркетинг и промоција.

Се известуваат сите заинтересирани лица до 34 години, кои сакаат да станат дел од нашата компанија да се пријават на овој повик за практиканти со поднесување свое CV на меил kariera@kanal77.com.mk или во просториите на Радио Канал 77 кои се наоѓаат на ул.5-та Партиска Конференција бр.32А, поточно во Мултимедијален Центар Канал 77, нас. Сењак.

Услови кои треба да ги исполнуваат се:

 • да не е во работен однос, односно да е со статус невработено лице, пријавено во Агенцијата за вработување;
 • да не е постар од 34 години;
 • да не обавуваат практична обука во друга компанија или јавна институција;
 • да имаат најмалку основно образование.

Практикантот при тоа ќе добие:

 • ќе се стекне со практична обука во траење од 3 месеца или 6 месеца;
 • по завршување на практичната обука ќе му се издаде Потврда;
 • не го губи статусот на невработено лице, но ќе биде пријавено во Агенцијата за вработување како практикант;

Условите, правата и обврските ќе бидат утврдени со Договор, кој ќе биди склучен помеѓу практикантот и Радио Канал 77, согласно Програмата на Радио Канал 77.

 

ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип
Штип, 04.02.2020 година

Управител
Горан Гаврилов

Програма за практиканти

Радио Канал 77 распишува аудиција за радио водители

На Аудицијата може да се пријават кандидати кои што имаат талент или едукација во областа на новинарство, односи со јавноста, актерство и поседуваат способности за добра дикција литературен македонски јазик, креативност и да имаат умешност за однесување пред микрофон и камера.

Кандидатите треба да се пријават со свое CV на kariera@kanal77.com.mk .

Кандидатите ќе бидат повикани на аудиција за проверка на нивните знаења и вештини.Во етер
Наслов
Изведувач

Background