Поравилник за доделување на подароци на Радио Канал 77 во соработка со Qatar Airways – Радио Мрежа Канал 77 – Магија во Етерот

Поравилник за доделување на подароци на Радио Канал 77 во соработка со Qatar Airways

ПРАВИЛНИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОДАРОЦИ НА РАДИО КАНАЛ 77 ВО СОРАБОТКА СО QATAR AIRWAYS

Член 1
Со овој правилник се уредува доделувањето на подароци-авиобилети во програмата на Радио Канал 77 а во соработка со Qatar Airways во период од 29.05.2017 година до 02.06.2017 година.

Член 2
Целта на доделувањето на подароците е остварување на промоција на QATAR AIRWAYS преку поврзување на слушателите на Радио Канал 77 и јакнење на брендот на QATAR AIRWAYS.

Член 3
ТРД Радио Канал 77 во соработка со QATAR AIRWAYS, во период од 29.05.2017 година до 02.06. 2017 година, во програмата секој ден ќе подарува по 1 повратен авиобилет, односно вкупно 5 повратни авиобилети.

Член 4
Секој работен ден од понеделник до петок, водителот повикува еден слушател да се јаве на телефонскиот број 032/ 397 707 за да одговори на прашањето поврзано со QATAR AIRWAYS. Останатите слушатели своите одговори е потребно да ги дадат на бесплатниот телефоснки број 0800 80 222 каде треба да го кажат одговорот на прашањето, своето име и презиме и телефонски број. Сите точни одговори до 12 часот учествуваат во извлекувањето за тој ден кое ќе се случи најдоцна до 14.00 часот истиот ден.

Член 5
Вкупно се подаруваат 5 авио билети во пет работни дена, а лице кое е добитник на подарок нема повторно право да учествува во доделувањето на подароците, односно потребно е да има 5 различни добитници на подароци.

Член 6
Радио Канал 77 добитникот го објавува во етер.

Член 7
Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија, освен вработените во Радио Канал 77 и QATAR AIRWAYS како и членовите на нивните семејства. Радио Канал 77 не е одговорен доколку добитникот одбие да го земе подарокот. Учесниците ги прфаќаат овие правила и се согласни нивните податоци да бидат користени за маркетинг или промотивни активности од страна на двете компании.

Член 8
Авиобилетот е по избор на добиникот но потребно е да биде од Скопје до која било дестинација на која оперира QATAR AIRWAYS.

Член 9
Авиобилетот мора да биде искористен еден месец откако канцеларијата за резервации на QATAR AIRWAYS ќе биде отворена во Скопје. До тогаш правото на добитникот е резервирано за искористување на авиобилетот.

Член 10
Авиобилетот е подарок од авио компанијата QATAR AIRWAYS а сите останати трошоци, како аеродромски такси и слично, ќе мора да бидат подмирени од страна на патникот.

Член 11
Авиобилетот може да го искористи само добитникот, менување на име на патник не е дозволено.

Член 12
Седиштата се лимитирани и се предмет на достапност.

Член 13
Подарокот не може да се замени во пари.

Член 14
Учесниците се одговорни за доставувањето на лични податоци и тие мора да бидат точни како во нивните лични документи кој ќе им послужат при идентификација и подигнување на подарокот.

Член 15
Радио Канал 77 има обврска само да го спроведе извлекувањето на добитниците на подароците, а обврската за реализација на подароците ја има QATAR AIRWAYS.

Член 16
Овој правилник е со важност во периодот на доделувањето на подароците.


Во етер
Наслов
Изведувач

Background