Ден: January 9, 2020

Дека некогаш годините се само бројка, потсетува оваа баба од видеото во прилог која има 91 година и уште е добра во гимнастика.  

https://www.youtube.com/watch?v=iIcDkdwIaoQ&list=PLX-qt8EPoQ1YkYdiAnBYTXnCwLCTf_mAC&index=2&t=0s
https://youtu.be/H3HkpskdieU

Во етер
Наслов
Изведувач

Background