Благоја Ралповски

Наместо брзо решавање на споровите од работен однос, како што налага законот, кај нас тие спорови траат по две или три години. Ова во емисијата „Стадион“ го забележа Благоја Ралповски, претседател на Конфедерација на слободни синдикати (КСС), кој и самиот добил отказ. Ралповски го изнесе примерот со потпретседателот на КСС, кој добил отказ и во […]

Наместо брзо решавање на споровите од работен однос, како што налага законот, кај нас тие спорови траат по две или три години. Ова во емисијата „Стадион“ го забележа Благоја Ралповски, претседател на Конфедерација на слободни синдикати (КСС), кој и самиот добил отказ. Ралповски го изнесе примерот со потпретседателот на КСС, кој добил отказ и во […]


Во етер
Наслов
Изведувач

Background