Весна Коловска

Страна: 3

https://www.youtube.com/watch?v=3iBmKBdVP7s
https://www.youtube.com/watch?v=2pUyuhaT-FY
https://www.youtube.com/watch?v=R9xTR5jhvOo
https://www.youtube.com/watch?v=jpLCO2Ya0xs
https://www.youtube.com/watch?v=F_oOcDSxCI0
https://www.youtube.com/watch?v=eW6EenExbu8
https://www.youtube.com/watch?v=4-z9FzZSIho

Едни исти луѓе во правосусдство ги менуваат функциите, но секогаш остануваат функционери. Дури и како пензионери не ја губат моќта и одлучуваат кој каде ќе биде именуван. Ги наследуваат нивни најблиски, па логично е синот да го наследи таткото судија. Ова се дел од размислувањата на Александар Наков, поранешен јавено обвинител во емисијата Стадион на […]

https://www.youtube.com/watch?v=wh9dr_tvka0
https://www.youtube.com/watch?v=a82WSl5M9m0

Во етер
Наслов
Изведувач

Background