Ласовска

– Македонија последна во регионот го започнува образовниот процес и тоа неподготвена. Требаше анализите и подготовките да с еправат уште од март кога започна пандемијата и така ќе имаше време да се набават и компјутери и да се обезбеди интернет за сите училишта, ученици и наставници. Според нашите анализи во моментот над 40 000 деца […]


Во етер
Наслов
Изведувач

Background