ExYu
Fresh
Cafe
Radio EastGate Mall
Play button

Достапност

На оператор А1 на 29 канал можете да го слушате Радио Канал 77.

На сателитскиот оператор Total TV на 305 канал можете да го слушате Радио Канал 77 и истиот е достапен, преку сателит во цела Европа, дел од Северна Африка и Блискиот Исток, во над 700.000 домаќинства.

На дигиталната IP телевизија Нет ТВ Плус низ целиот свет е достапен Канал 77 и тоа :
Во Србија, Црна Гора и Хрватска на 350-та позиција;
Во Словенија на 400-та позиција;
Во Босна и Херцеговина на 300-та позиција:
Во Македонија на 1-та позиција,
На интернационалниот пакет (eng) на 450-та позиција.

Го отварате главното мени (стрелка долу на далечинскиот управувач), се одбира Радио (со кликање ОК на далечинскиот управувач). Откако ќе се излистаат радијата го одбирате радиото Канал 77 и кликате ОК за страрт на радиото.

Tune In - Лого

Канал 77 е достапен и на светски познатиот веб сајт за слушање на Радио во живо – TuneIn.

На кабелскиот оператор 5 Нет – Гевгелија на 955 канал можете да го слушате Радио Канал 77. 

На кабелскиот оператор Виванет – Берово на 538 канал можете да го слушате Радио Канал 77.

M Tel logo

На кабелскиот оператор М-ТЕЛ можете да го слушате Радио Канал 77.

0%