ExYu
Fresh
Cafe
Radio EastGate Mall
Play button

Радио Канал 77 има склучено меморандум за соработка со ЈПДП и договори со бензински станици со цел размена на информации од областа на сообраќајот заради унапредување на сообраќајната култура и информирање на граѓаните на РСМ кои како учесници ги користат државните патишта во Република Северна Македонија

Со овој проект се унапредува сообраќајната култура за користење на технологијата на РДС ( Радио дата систем ) за дојава на информации и алармирање за посебни сообраќајни незгоди, временски непогоди и други информации кои би го загрозиле животот на учесниците во сообраќајот на РСМ.

Радио Дата Систем (РДС) е стандарден протокол за комуникација за вметнување на мали количини дигитални информации во конвенционалните радио-преноси на FM .

Следниве важни опции се содржани во податоците на РДС:

AF (Алтернативни фреквенции)
Оваа опција му обезбедува на радио применикот список на фреквенции од истата радио станица што се емитува во моментот, со цел радио приемникот да се префли на друга фреквенција кога првиот сигнал станува премногу слаб.Ова често се користи во стерео системите на автомобили, дозволувајќи автоматски да се вклучи на посилниот сигнал во движење, така корисникот може да продолжи да ја слуша националната радио станица.

РТ (Радио текст)
Оваа функција им овозможува на радиостаницата да пренесува текстуална порака во форма на 64 карактери (или поретко 32) што може да биде статична (како што е слоган на радио станицата) или во синхронизација со програмата (како што се името на песната и изведувачот на моменталната песна).

ТА, ТП (Сообраќајна објава , Сообраќајна програма)
Оваа опција му обезбедува на радио приемникот можност за паузирање на CD / MP3 (така радиото може да се слушне) или да се подигне јачината на звукот за време на сообраќајна објава.
Опцијата ТП е обележена со знаме за да се овозможи на корисникот да ги пронајде само оние радио станици кои редовно објавуваат сообраќајни објави (ТА) или имаат сообраќајна објава во моментот.

0%