ExYu
Fresh
Cafe
Radio EastGate Mall
Play button

Државен инспекторат за животна средина

1 Result / Page 1 of 1

Парадокс

Дали самостојноста на инспекторите може да биде злоупотребена, да доведе до корупција и да заврши на суд?!

Инспекцискиот надзор е една од областите, во кој се проценува ризик од корупција. Постојната правна рамка и институционалните капацитети наметнуваат целосно самостојно дејствување на инспекторите, без системска и редовна контрола на нивната работа. Затоа, интегритетот на инспекторите е клучен фактор дали ќе се случи корупција или не. Самостојното дејствување на инспекторите доведувакон ризик за несовесно работење, што беше и докажано со судски пресуди. Илустративен е случајот од октомври 2015 година, кога Министертсвото за ватрешни работи спроведе акција во рамките на […]

today09/04/2020 5

0%