ExYu
Fresh
Cafe
Radio EastGate Mall
Play button

ликвидација

1 Result / Page 1 of 1

Парадокс

Стечај и ликвидација на сметка на малите, а бизнис интереси за големите акционери

Заштита на правата на малцинските акционери од злоупотреба на мнозинските, во праксата на корпоративното управување во Македонија остана една од најсериозните слабости, што е нотирано и од меѓународните организации. Евидентни се случаи на акционерски друштва кои завршуваат со децениски стечај како резултат на потезите на големите акционери, на штета на малите. Сето тоа се препишува на личен бизнис интерес, поткрепено преку сомнителен начин, со примеси на корупција, преку злоупотреба на институциите. Кога се работи за компании во малите средини, последиците […]

today05/03/2020 188

0%