ExYu
Fresh
Cafe
Radio EastGate Mall
Play button

ОТВОРЕН ПОВИК ЗA АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ

За обука и менторирање на новинари

Радио Канал 77 во рамките на проектот „Факти и само факти„ поддржан од ГИЗ, има потреба од ангажирање на експерт кој ќе реализира обука и менторирање на 4 млади nновинари за дикција, презентирање и водење програма во живо со интеракција со
публиката.

Задача на експертот:
Експертот треба да реализира обука и менторирање на 4 помлади новинари

Период на реализација на активностите 01.04.2024 – 31.07.2024.

Потребна документација за аплицирање:
При аплицирање кандидатите треба да достават:

1. Биографија (CV)
2. Понуда- цена на чинење на услугата во мкд (бруто износ со вклучен персонален данок)
3.Целосната документација треба да биде доставена електронски на е-маил : viktor@kanal77.com.mk

Евалуација на кандидатите:
Евалуациската комисија ќе ги извести само оние кандидати чија понуда ќе биде избрана.

Критериуми за оценка:
– Претходно искуство во спроведување на слични активности 70 бода
– Понудена цена за активноста 30 бода
Вупно 100 бода
Со избраниот кандидат ќе биде склучен договор.

Пријавување:
Комплетната понуда, кандидатите треба да ја испратат на маил:
viktor@kanal77.com.mk најдоцна до 05.04.2024, со назнака: Апликација за ангажирање на експерт.
Некомплетни понуди или понуди по предвидениот рок нема да бидат земени во предвид.

Објавено од: Viktor Gavrilov

Rate it
0%