Стадион на Канал 77

ТВ Ирис – Емитувањето ќе се врши во Сабота од 17:00 часот до 19:00 часот и реприза во Недела од 19:00 часот до 23:00 часот.

 

 

 

ТВ Вис – Емитувањето ќе се врши во Недела од 17:30 часот до 19:30 часот и реприза во Вторник од 06:00 часот до 08:00 часот.

 

 

 

ТВ Здравкин – Емитувањето ќе се врши во Недела од 11:00 часот до 13:00 часот, прва реприза во Вторник од 13:00 часот до 15:00 часот и во Петок од 22:30 часот до 00:30 часот.

 

 

ТВ КТВ – Емитувањето ќе се врши во Недела од 16:00 часот до 18:00 часот, реприза во Вторник од 12:00 часот до 14:00 часот, втора реприза Четврток од 15:00 часот до 17:00 часот.

 

 

ТВ М – Емитувањето ќе се врши во Понеделник од 13:00 часот до 15:00 часот и реприза во Вторник од 06:00 часот до 08:00 часот.

 

 

ТВ Нова – Емитувањето ќе се врши во Четврток од 11:00 часот до 13:00 часот и реприза во недела од 10:00 часот до 12:00 часот.

 

 

ТВ Плус – Емитувањето ќе се врши во Недела од 11:00 часот до 13:00 часот, реприза во Вторник од 13:00 часот до 15:00 часот и втора реприза Петок од 22:30 часот до 00:30 часот.Во етер
Наслов
Изведувач

Background