Ноќен Експрес

Страна: 10

https://youtu.be/SuPQ-yxanP4

Македонците се во константна негатива.. Албанците, турците, ромите и бошњаците имаат сеуште позитивен прираст на население, но и таму трендовите се во опаѓање.. Македонија во 2100 година ќе има 1 милион и двеста илјади жители.. Зошто Светска банка да ни каже дека 600 илјади лица се иселени од Македонија, кај се нашите институции.. Попис мора […]

https://youtu.be/6SWP7trTTLw
https://youtu.be/ijF3746BvJE
https://youtu.be/Jlw6YBMSiKc
https://youtu.be/EZf3E2DwqZE

Виктор Трајковски е доктор по земјоделски науки и директор на Земјоделскиот институт во Фјалкестат во Јужна Шведска и професор по генетика на биотехничкиот факултет во Лунд. Тој е и претседател на Скандинавската генетска банка за овоштарски култури во Алмарт финансирана од петте скандинавски земји. За тоа како од агроном во Македонија доаѓа до заслуженото место […]

https://youtu.be/v3Ukz6-sMUQ
https://www.youtube.com/watch?v=cR89T4tJPS0

Последните години во Македонија се случува феномен на стеснување на просторот, односно оневозможување на граѓаните да се учествуваат активно и на кој било друг начин освен политички. Ова е впечатокот на Петруш Тоинес од програмата CIVICA MOBILITAS, кој со години работи на полето на развој на демократските процеси и човековите права во регионот и пошироко. […]


Во етер
Наслов
Изведувач

Background